Invited Speakers

Invited Speakers

Marjeta Ferkolj Smolič

predsednica Udruženja prijatelja omladine Mojca u Novom Mestu, Republika Slovenija.Profesor razredne nastave sa dugogodišnjim iskustvom, dobitnica mnogih priznanja na području volonetrskog i humanitarnog rada u zemljama EU. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Univerzitet Ljubljana.Specijalizaciju kao i postdiplomske studije završava na smeru rad sa decom sa posebnim potrebama i u razrednoj nastavi na Pedagoškom fakultetuNa fakultetu društvenih nauka Univerzitet Ljubljana nastavlja svoje stručno usavršavanje iz oblasti upravljanja neprofitnim organizacijama. Aktivno radi sa učenicima u osnovnim i srednjim školama, autor je mnogih međunarodnih projekata u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Zavodom za obrazovanje u R Sloveniji.U Dolenjskim Toplicama u Novom Mestu vodi međunarodno priznat dečiji kamp -Tabor Mojca gde pomaže deci i porodicama u raznim aktivnostima. Promoviše volonterstvo kao način života među mladima, a takođe je i ponosni operativni vatrogasac i bolničar

single-img-seven