Invited Speakers

Invited Speakers

Маринела Шћепановић

Mастер дефектолог, докторски кандидат у области специјалне едукације и рехабилитације на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду. Ауторка више од 130 чланака и излагања на међународним и домаћим скуповима, уредница и рецензенткиња у више међународних часописа. Учествовала у бројним пројектима и сарађивала са многим међународним невладиним организацијама, као и владиним телима задуженим за образовање. Искусан наставник са стручним и истраживачким звањима. Основна области професионалног интересовања: инклузивно образовање и васпитање.

single-img-seven