Invited Speakers

Invited Speakers

Aleksandra Ninković Tašić

Rođena je 3. maja 1978. u Beogradu, gde je završila sve svoje škole.Predsednik je Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, multikulturalni je ambasadorUnesko kluba Univerziteta Sorbona.Autor je Pupin memorijalnog projekta u zemlji i regionu u okviru koga je postavila prvi virtuelnimuzej koji predstavlja jedno naučno i kulturno nasleđe u svetu- Pupinov virtuelni muzej. Autorje šest izložbi, organizator preko stotinu predavanja i tribina u čitavoj Srbiji, ali i Crnoj Gori,Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj. Napisala je više radova u relevantnim izdanjima zaistoriju nauke, veliki broj članaka, feljtona, specijalnih dodataka, a pokretač je i realizatormedijske pupinizacije i obeležavanja Pupinovih godina na nacionalnom nivou (2014. i 2015).Najvažnija njena višegodišnja aktivnost je rad na prikupljanju arhivskog materijala koji se odnosina život i delo Mihajla Pupina u čitavom svetu, ali i na veliko polje istorije srpske nauke. Preko15.000 dokumenata, od kojih su mnogi po prvi put dostupni javnosti, čine najveću arhivuposvećenu Mihajlu Pupinu, a ona je izvorište mnogobrojnih aktivnosti koje imaju za ciljafirmaciju i čuvanje Pupinovog dela.Autor je izložbe Pupin - od fizičke do duhovne realnosti, koja je oborila mnoge muzeološkerekorde, pa i one o dužini trajanja jedne postavke i njenoj posećenosti. Vodi program Obrazovnepupinizacije, priredila je dva izdanja Pupinove autobiografije (SANU, Matica srpska), a trenutnopriređuje četiri izdanja različitih Pupinovih tekstova i knjiga o njemu

single-img-seven